Co ngang – Máng cáp

Giá liên hệ

  • Co vuông máng – co 90: Sử dụng chuyển hệ thống máng cáp một góc 90 độ cùng nằm trên cùng một mặt phẳng.
Danh mục:
02513671251