Co chữ thập – Máng cáp

Giá liên hệ

  • Co thập máng (Ngã tư): Sử dụng chia hệ thống máng cáp ra 4 ngã khác nhau nhưng cùng nằm trên một mặt phẳng. Ngã tư có thế kết hợp với các phụ kiện khác để sự dụng theo yêu cầu thiết kế.
  • Sản phẩm co chữ thập điều chỉnh các hướng đi vuông góc với nhau. Giúp việc đổi đường đi dây cáp, dây dẫn đến với hệ thống đấu nối nguồn theo yêu cầu.
Danh mục:
02513671251