Co đứng ngoài – Máng cáp

Giá liên hệ

  • Co xuống máng: Sử dụng chuyển hệ thống máng cáp một góc 90 độ theo hướng đi xuống theo mặt phẳng ban đầu.
Danh mục:
02513671251