Co đứng ngoài – Thang cáp

Giá liên hệ

  • Co xuống thang: Sử dụng chuyển hệ thống thang cáp một góc 90 độ theo hướng đi xuống theo mặt phẳng ban đầu.
Danh mục:
02513671251