Co tê – Thang cáp

Giá liên hệ

  • Co Tê thang (Chữ T): Sử dụng chia hệ thống thang cáp ra 3 ngã rẻ khác nhau nhưng cùng nằm trên một mặt phẳng. Chữ Tê còn kết hợp với các phụ kiện khác để sử dụng theo yêu cầu thiết kế.
  • Tê thang cáp được sử dụng chủ yếu để chuyển hướng hệ thống thang cáp thành ba hướng trên cùng một mặt phẳng, giúp cố định cho phần thang cáp chắc chắn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công.
Danh mục:
02513671251