Co đứng trong – Thang cáp

Giá liên hệ

  • Co lên thang: Sử dụng chuyển hệ thống thang cáp một góc 90 độ theo hướng đi lên theo mặt phẳng ban đầu.
Danh mục:
02513671251