Co ngang – Thang cáp

Giá liên hệ

  • Co ngang – co 90: Sử dụng chuyển hệ thống thang cáp một góc 90 độ cùng nằm trên cùng một mặt phẳng.
Danh mục:
02513671251